مبانی نظری الگوهای ارتباطی

مبانی نظری الگوهای ارتباطی
ارتباطی, الگوهای, دانلود مبانی نظری الگوهای ارتباطی, مبانی, مبانی نظری الگوهای ارتباطی, نظری

رفتن به سایت اصلی

مبانی نظری الگوهای ارتباطی
لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتدسته بندی : ووردنوع فایل :  word (..doc) ( قابل ويرايش و آماده پرينت )تعداد صفحه : 37 صفحه
 قسمتی از متن word (..doc) :  
‏الگوهای ارتباطی‏ﺑﺮ‏ ‏ﭘﺎﻳﻪ‏ ‏ﻧﻈﺮ‏ ا‏ﻏﻠﺐ‏ ا‏ﻧﺪﻳﺸﻤﻨﺪ‏ان‏ و ‏صاحب‏‌‏نظران‏ ‏ﻋﺮﺻﺔ‏ ‏ازدواج، ‏ا‏ﻳﻦ ﭘﺪﻳﺪ‏ه‏ ‏ﺑﻪ‏ ‏ﻋﻨﻮ‏ان‏ ر‏ﺳﻤﻲ‏ ‏ﻣﻬﻢ‏ در ا‏ﻏﻠﺐ‏ ‏ﺟﻮ‏ا‏ﻣﻊ (ﻣﺪ‏ا‏ﺗﻴﻞ‏ Madathil‏ و ‏ﺑﻨﺸﻒ‏ Benshoff‏، ‏2008‏) ﻣﺴﺘﻠﺰ‏م‏ ‏ﺑﺮﻗﺮ‏اري‏ ار‏ﺗﺒﺎ‏ط‏ ‏ﻣﺆﺛﺮ‏ و ‏ﻛﺎ‏رآ‏ﻣﺪ ‏ا‏ﺳﺖ‏ (‏ﻛﺎ‏را‏ﻫﺎ‏ن‏ Karahan‏، ‏2007‏)‏. در ‏ﺣﻤﺎﻳﺖ‏ از ا‏ﻳﻦ‏ ‏ﻣﻮﺿﻮ‏ع‏ ﺑﺴﻴﺎ‏ري‏ از ‏ﭘﮋ‏و‏ﻫﺶﻫﺎ‏ ‏ﻧﺸﺎ‏ن‏ ‏داده‏ ‏ا‏ﻧﺪ‏ ار‏ﺗﺒﺎ‏ط‏ ز‏ﻧﺎﺷﻮﻳﻲ ﻛﺎ‏رآ‏ﻣﺪ‏ ‏ﭘﻴﺶﺑﻴﻨﻲ‏ ‏ﻛﻨﻨﺪ‏ة‏ ‏ﻗﻮ‏يِ‏ ‏ﻛﻴﻔﻴﺖ‏ ز‏ﻧﺎﺷﻮﻳﻲ‏ (‏ﻟﺪﺑﺘﺮ‏ Ledbetter‏، ‏2009‏)‏ و در ‏ﻣﻘﺎﺑﻞ‏ ار‏ﺗﺒﺎ‏ط‏ ز‏ﻧﺎﺷﻮﻳﻲ‏ ‏ﻧﺎﻛﺎ‏رآ‏ﻣﺪ ﺳﺮﭼﺸمه عمده‏‌‏ی ﻧﺎ‏ر‏ﺿﺎﻳﺘﻲ‏ ا‏ﺳﺖ (ﮔﻼﺳﺮ‏ Glasser‏، ‏1385‏). بر همین پایه می‏‌‏توان گفت مشکلات ارتباطی شایع ترین و مخرب ترین مشکلات در ازدواج‏‌‏های شکست خورده است (ﻳﺎﻟﺴﻴﻦ‏ Yalcin‏ و ‏ﻛﺎ‏را‏ﻫﺎ‏ن‏ Karahan‏، ‏2009‏). ‏ ‏ﭼﺮ‏ا‏ ‏ﻛﻪ‏ ا‏ﻟﮕﻮﻫﺎ‏ي‏ ار‏ﺗﺒﺎﻃﻲ‏ ‏ﻧﺎﻛﺎ‏رآ‏ﻣﺪ‏، ‏ﻣﻮﺟﺐ ﻣﻲﺷﻮ‏د‏ ﻣﺴﺎﺋﻞِ‏ ‏ﻣﻬﻢ‏ ز‏ﻧﺪﮔﻲ‏ ‏ﻣﺸﺘﺮ‏ك‏، ‏ﺣﻞ‏ ‏ﻧﺸﺪ‏ه‏ ‏ﺑﺎﻗﻲ ﺑﻤﺎﻧﻨﺪ‏ و‏ ﻣﻨﺒﻊ‏ ‏ﺗﻌﺎ‏رض‏ ‏ﺗﻜﺮ‏اري‏ ‏در‏ ‏ﺑﻴﻦ‏ زوج‏ﻫﺎ‏ ‏ﺷﻮﻧﺪ‏ (زا‏ﻧﮓ‏ Zhang‏، ‏2007‏). ‏در‏ ‏ﺣﻮ‏زه‏ روان‏ﺷﻨﺎﺳﻲ‏ و ‏ﻣﺸﺎ‏وره‏ ازدواج ‏ﮔﻔﺘﻪ ﻣﻲﺷﻮ‏د‏ ‏ﻛﻪ ‏زوج‏ﻫﺎ‏ ‏ﺑﺮ‏اي‏ ‏ﺑﻬﺒﻮ‏د‏ روا‏ﺑﻂ‏ و ا‏ﻟﮕﻮﻫﺎ‏ي‏ ‏ارتباط‏‌‏شان‏ ‏ﻧﻴﺎ‏ز‏ﻣﻨﺪ‏ ‏ﻛﻤﻚ‏ ‏ﻣﺘﺨﺼﺼﺎ‏ن‏ ‏ﻫﺴﺘﻨﺪ‏ (‏ﺑﻮﻟﺘﻮ‏ن‏ Bolton‏، ‏1386‏). ‏از ‏ﺳﻮ‏ي‏ د‏ﻳﮕﺮ ‏ارتباط زناشویی گسترده‏‌‏ترین مورد در برنامه‏‌‏های مداخله‏‌‏ای است که تا به حال اجرا شده است (ﺑﻼﻧﭽﺎ‏رد‏ Blanchard‏، ‏2008‏). ‏ار‏ﺗﺒﺎ‏ط‏ ز‏ﻧﺎﺷﻮﻳﻲ‏ ‏ﻋﺒﺎ‏ر‏ﺗﺴﺖ‏ از ‏ﻓﺮ‏ا‏ﻳﻨﺪ‏ي‏ ‏ﻛﻪ‏ در ‏ﻃﻲ‏ آن زن و ‏ﺷﻮﻫﺮ‏ ‏ﭼﻪ‏ ‏ﺑﻪ‏ ‏ﺻﻮ‏رت‏ ‏ﻛﻼﻣﻲ‏ در ‏ﻗﺎﻟﺐ‏ ‏ﮔﻔﺘﺎ‏ر‏ و ‏ﭼﻪ‏ ‏ﺑﻪ ﺻﻮ‏رت‏ ‏ﻏﻴﺮﻛﻼﻣﻲ‏ در ‏ﻗﺎﻟﺐ‏ ‏ﮔﻮ‏ش‏ دادن، ‏ﻣﻜﺚ‏، ‏ﺣﺎﻟﺖ‏ ‏ﭼﻬﺮ‏ه‏ و ژ‏ﺳﺖ‏ ‏ﻫﺎ‏ي‏ ‏ﻣﺨﺘﻠﻒ‏ ‏ﺑﺎ‏ ‏ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ‏ ‏ﺑﻪ‏ ‏ﺗﺒﺎ‏دل‏ ا‏ﺣﺴﺎﺳﺎ‏ت‏ و ا‏ﻓﻜﺎ‏ر‏ ‏ﻣﻲ‏ ‏ﭘﺮ‏داز‏ﻧﺪ (فاتحی زاده و احمدی، 1384).
 

 • تحقیق در مورد شهر سینما 17 ص

  تحقیق در مورد شهر سینما 17 ص 17, تحقیق, تحقیق در مورد شهر سینما 17 ص, دانلود تحقیق در مورد شهر سینما 17 ص, سینما, شهر, شهر سینما 17 ص, ص, مورد رفتن به سایت اصلی تحقیق در مورد شهر…

 • تحقیق در مورد نگاهی بر داده کاوی و کشف قوانین وابستگی 45 ص

  تحقیق در مورد نگاهی بر داده کاوی و کشف قوانین وابستگی 45 ص 45, بر, تحقیق, تحقیق در مورد نگاهی بر داده کاوی و کشف قوانین وابستگی 45 ص, داده, دانلود تحقیق در مورد نگاهی بر داده کاوی و کشف…

 • پاورپوینت در مورد ریاضی سوم انسانی جلسه نهم (تحقیق دانش آموزی)

  پاورپوینت در مورد ریاضی سوم انسانی جلسه نهم (تحقیق دانش آموزی) آموزی, انسانی, پاورپوینت, پاورپوینت در مورد ریاضی سوم انسانی جلسه نهم (تحقیق دانش آموزی), تحقیق, جلسه, دانش, دانلود پاورپوینت در مورد ریاضی سوم انسانی اصول شمارش و جایشگت (تحقیق…

 • پاورپوینت در مورد بهینه‌سازی سبد دارایی با استفاده از مدل مارکویتز

  پاورپوینت در مورد بهینه‌سازی سبد دارایی با استفاده از مدل مارکویتز از, استفاده, با, بهینه‌سازی, بهینه‌سازی سبد دارایی با استفاده از مدل مارکویتز, پاورپوینت, پاورپوینت در مورد بهینه‌سازی سبد دارایی با استفاده از مدل مارکویتز, دارایی, دانلود پاورپوینت در مورد…

 • تحقیق در مورد بررسي علل تشكيل شهرهاي جديد در جهان 36 ص

  تحقیق در مورد بررسي علل تشكيل شهرهاي جديد در جهان 36 ص 36, بررسي, بررسي علل تشكيل شهرهاي جديد در جهان 36 ص, تحقیق, تحقیق در مورد بررسي علل تشكيل شهرهاي جديد در جهان, تشكيل, جديد, جهان, دانلود تحقیق در…

 • تحقیق در مورد نرم افزاري براي تشخيص حروف

  تحقیق در مورد نرم افزاري براي تشخيص حروف افزاري, براي, تحقیق, تحقیق در مورد نرم افزاري براي تشخيص حروف, تشخيص, حروف, دانلود تحقیق در مورد نرم افزاري براي تشخيص حروف, مورد, نرم, نرم افزاري براي تشخيص حروف رفتن به سایت…

 • کارآموزی در بخش امور پژوهشی دانشگاه آزاد 95 ص

  کارآموزی در بخش امور پژوهشی دانشگاه آزاد 95 ص 95, آزاد, امور, بخش, پژوهشی, دانشگاه, دانلود کارآموزی در بخش امور پژوهشی دانشگاه آزاد 95 ص, در, ص, کارآموزی, کارآموزی در بخش امور پژوهشی دانشگاه آزاد 95 ص رفتن به سایت…

 • کارآموزی آشنايي كلي با سيستم قدرت الكتريكي 49 ص

  کارآموزی آشنايي كلي با سيستم قدرت الكتريكي 49 ص 49, آشنايي, الكتريكي, با, دانلود کارآموزی آشنايي كلي با سيستم قدرت الكتريكي 49 ص, سيستم, ص, قدرت, كلي, کارآموزی, کارآموزی آشنايي كلي با سيستم قدرت الكتريكي 49 ص رفتن به سایت…

 • پاورپوینت در مورد عربی دوم دبیرستان درس سوم (تحقیق دانش آموزی)

  پاورپوینت در مورد عربی دوم دبیرستان درس سوم (تحقیق دانش آموزی) آموزی, پاورپوینت, پاورپوینت در مورد عربی دوم دبیرستان درس ششم (تحقیق دانش آموزی), تحقیق, دانش, دانلود پاورپوینت در مورد عربی دوم دبیرستان درس ششم (تحقیق دانش آموزی), دبیرستان, درس,…

 • تحقیق در مورد نرم افزارهاي سيستمي و امنيتي ، داده اي ، مهندسي و 65 ص

  تحقیق در مورد نرم افزارهاي سيستمي و امنيتي ، داده اي ، مهندسي و 65 ص ا, افزارهاي, امنيتي, تحقیق در مورد نرم افزارهاي سيستمي و امنيتي, داده, داده اي, دانلود تحقیق در مورد نرم افزارهاي سيستم عامل 114 ص,…