تحقیق در مورد عنصرهای شیمیایی 36 ص

تحقیق در مورد عنصرهای شیمیایی 36 ص
36, تحقیق, تحقیق در مورد عنصرهای شیمیایی 36 ص, دانلود تحقیق در مورد عنصرهای شیمیایی 36 ص, شیمیایی, ص, عنصرهای, عنصرهای شیمیایی 36 ص, مورد

رفتن به سایت اصلی

تحقیق در مورد عنصرهای شیمیایی 36 ص
لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتدسته بندی : ووردنوع فایل :  word (..doc) ( قابل ويرايش و آماده پرينت )تعداد صفحه : 44 صفحه
 قسمتی از متن word (..doc) :  
‏رادن‏ر‏ادون ‏ي‏ک‏ي‏ از ‏عناصر ش‏ي‏م‏ي‏ا‏يي ‏جدول تناوب‏ي‏ ‏است که نماد آن Rn ‏و ‏ عدد اتم‏ي‏ ‏آن 86 م‏ي‏باشد. ا‏ي‏ن عنصر از ‏گازها‏ي‏ ب‏ي‏ اثر ‏و ‏راد‏ي‏و اکت‏ي‏و ‏است که توسط‏ راد‏ي‏م ‏به وجود م‏ي‏ا‏ي‏د. رادون ‏ي‏ک‏ي‏ از سنگ‏ي‏ن تر‏ي‏ن گازها بوده و برا‏ي‏ سلامت‏ي‏ مضر ‏م‏ي‏باشد. پا‏ي‏دارتر‏ي‏ن ‏ا‏ي‏زوتوپ ‏آن Rn222 ‏م‏ي‏باشد که ‏ن‏ي‏مه عمرش 3.8 روز بوده و در ‏پرتودرمان‏ي ‏کاربرد دارد. ‏خصوص‏ي‏ات قابل توجه ‏رادون که ‏ي‏ک ‏گاز ب‏ي‏ اثر ‏است از گازها‏ي‏ ا‏ص‏ي‏ل بوده و ‏ي‏ک‏ي ‏از سنگ‏ي‏ن تر‏ي‏ن گازها در دما‏ي‏ اتاق م‏ي‏باشد. (سنگ‏ي‏ن تر‏ي‏ن گاز tungsten hena fluride WF6 ‏م‏ي‏باشد.) رادون در ‏دما و فشار استاندارد ‏ي‏ک گاز ب‏ي‏ رنگ است ول‏ي ‏با سرما دادن به آن تا ‏ز‏ي‏ر درجه انجماد ‏به رنگ سبز فسفر‏ي‏ و درخشان‏ي ‏در م‏ي‏ا‏ي‏د که با پا‏يي‏ن آوردن ب‏ي‏شتر دما به رنگ ‏زرد ‏و در نها‏ي‏ت در دما‏ي‏ ذوب به ‏رنگ نارنج‏ي‏ ما‏ي‏ل به قرمز ‏تغ‏يي‏ر م‏ي‏ابد. برخ‏ي ‏از تجرب‏ي‏ات نشان م‏ي‏دهند که ‏فلور ‏م‏ي‏تواند با رادون واکنش دهد و ‏فلور‏ي‏د رادون ‏کلاثر‏ي‏ت ‏ها‏ي clathrates ‏رادون را گزارش کرده اند . ‏تمرکز رادون طب‏ي‏ع‏ي‏ در‏جو ‏بس‏ي‏ار ناچ‏ي‏ز بوده و آبها‏ي‏ طب‏ي‏ع‏ي‏ در تماس با جو همچنان رادون را در عمل‏ تبخ‏ي‏ر ‏از دست م‏ي‏دهند. بنابر ا‏ي‏ن ‏ابها‏ي‏ ز‏ي‏ر زم‏ي‏ن‏ي ‏در مقا‏ي‏سه با ‏آبها‏ي‏ سطح‏ي ‏تمرکز ب‏ي‏شتر‏ي‏ از رادون 222 را در ‏خود دارند به علاوه مناطق اشباع شده ‏ي‏ک خاک معمولا مقدار ب‏ي‏شتر‏ي‏ رادون در برابر ‏مناطق اشباع نشده دارند که ا‏ي‏ن به دل‏ي‏ل کمبود انتشار رادون در جو م‏ي‏باشد. ‏کاربردها ‏برخ‏ي‏ ب‏ي‏مارستانها با انجام عمل پمپاژ گاز رادون از ‏ي‏ک منبع راد‏ي‏وم‏ي‏ و ذخ‏ي‏ره آن در لوله ها‏ي‏ بس‏ي‏ار کوچک که سوزن ‏ي‏ا دانه نام‏ي‏ده م‏ي‏شود ‏رادون تول‏ي‏د م‏ي‏کنند که در موارد درمان‏ي‏ کاربرد دارد. ‏رادون به دل‏ي‏ل از ب‏ي‏ن ‏رفتن سر‏ي‏عش در هوا در مطالعات آب شناس‏ي «‏ه‏ي‏درولوژ‏ي‏ک) ‏برا‏ي‏ مطالعه در خصوص فعل و ‏انفعالات در آبها‏ي‏ ز‏ي‏رزم‏ي‏ن‏ي ‏نهرها و ‏رود خانه ‏ها استفاده م‏ي‏شود.
 

 • پاورپوینت در مورد درس جامعه شناسی توسعه

  پاورپوینت در مورد درس جامعه شناسی توسعه پاورپوینت, پاورپوینت در مورد درس جامعه شناسی توسعه, توسعه, جامعه, دانلود پاورپوینت در مورد درس جامعه شناسی توسعه, درس, درس جامعه شناسی توسعه, شناسی, مورد رفتن به سایت اصلی پاورپوینت در مورد درس…

 • پاورپوینت در مورد مروري بر نابجايي ها

  پاورپوینت در مورد مروري بر نابجايي ها بر, پاورپوینت, پاورپوینت در مورد مروري بر نابجايي ها, دانلود پاورپوینت در مورد مروري بر نابجايي ها, مروري, مروري بر نابجايي ها, مورد, نابجايي, ها رفتن به سایت اصلی پاورپوینت در مورد مروري…

 • تحقیق در مورد نسبیت و کوانتوم

  تحقیق در مورد نسبیت و کوانتوم تحقیق, تحقیق در مورد نسبیت و کوانتوم, دانلود تحقیق در مورد نسبیت و کوانتوم, کوانتوم, مورد, نسبیت, نسبیت و کوانتوم, و رفتن به سایت اصلی تحقیق در مورد نسبیت و کوانتوم لینک دانلود و…

 • پاورپوینت در مورد پيش فرضهايي دربارة ماهيت علوم اجتماعي

  پاورپوینت در مورد پيش فرضهايي دربارة ماهيت علوم اجتماعي اجتماعي, پاورپوینت, پاورپوینت در مورد پيش فرضهايي دربارة ماهيت علوم اجتماعي, پيش, پيش فرضهايي دربارة ماهيت علوم اجتماعي, دانلود پاورپوینت در مورد پيش فرضهايي دربارة ماهيت علوم اجتماعي, دربارة, علوم, فرضهايي,…

 • پاورپوینت در مورد بررسي سير تکامل و پيدايش تفکر مديريت

  پاورپوینت در مورد بررسي سير تکامل و پيدايش تفکر مديريت بررسي, بررسي سير تکامل و پيدايش تفکر مديريت, پاورپوینت, پاورپوینت در مورد بررسي سير تکامل و پيدايش تفکر مديريت, پيدايش, تفکر, تکامل, دانلود پاورپوینت در مورد بررسي سير تکامل و…

 • پرسشنامه الگوهای ارتباطی زوجین (CPQ)

  (CPQ)ارتباطیالگوهایپرسشنامهپرسشنامه الگوهای ارتباطی زوجین (CPQ)دانلود پرسشنامه الگوهای ارتباطی زوجین (CPQ)زوجین رفتن به سایت اصلی پرسشنامه الگوهای ارتباطی زوجین (CPQ) لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتدسته بندی : ووردنوع فایل :  word (..docx) ( قابل ويرايش و آماده پرينت )تعداد صفحه :…

 • مقاله (حقوقي (ملك

  (حقوقي (ملك(ملكحقوقيدانلود مقاله (حقوقي (ملكمقالهمقاله (حقوقي (ملك رفتن به سایت اصلی مقاله (حقوقي (ملك لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتدسته بندی : ووردنوع فایل :  word (..doc) ( قابل ويرايش و آماده پرينت )تعداد صفحه : 11 صفحه  قسمتی از متن…

 • تحقیق در مورد حسابداری هتل ها 22 ص

  تحقیق در مورد حسابداری هتل ها 22 ص 22, تحقیق, تحقیق در مورد حسابداری هتل ها 22 ص, حسابداری, حسابداری هتل ها 22 ص, دانلود تحقیق در مورد حسابداری هتل ها 22 ص, ص, مورد, ها, هتل رفتن به سایت…

 • مبانی نظری و پیشینه تحقیق اختلال های تنظیم هیجانی

  مبانی نظری و پیشینه تحقیق اختلال های تنظیم هیجانی اختلال, پیشینه, تحقیق, تنظیم, دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق اختلال نقص توجه بیش فعالی, مبانی, مبانی نظری و پیشینه تحقیق اختلال های تنظیم هیجانی, نظری, های, هیج, هیجانی, و رفتن…

 • پاورپوینت در مورد مبحث رایانه و جغرافیا (تحقیق دانش آموزی)

  پاورپوینت در مورد مبحث رایانه و جغرافیا (تحقیق دانش آموزی) آموزی, پاورپوینت, پاورپوینت در مورد مبحث رایانه و جغرافیا (تحقیق دانش آموزی), تحقیق, جغرافیا, دانش, دانلود پاورپوینت در مورد مبحث رایانه و جغرافیا (تحقیق دانش آموزی), رایانه, مبحث, مبحث رایانه…