تحقیق در مورد خوشنو يس

تحقیق در مورد خوشنو يس
تحقیق, تحقیق در مورد خوشنو يس, خوشنو, خوشنو يس, دانلود تحقیق در مورد خوشنو يس, مورد, يس

رفتن به سایت اصلی

تحقیق در مورد خوشنو يس
لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتدسته بندی : ووردنوع فایل :  word (..docx) ( قابل ويرايش و آماده پرينت )تعداد صفحه : 17 صفحه
 قسمتی از متن word (..docx) :  
1‏خوشنو‏ ي‏س‏ ي‏ به معن‏ ي‏ ز‏ ي‏بانو‏ ي‏س‏ ي‏ ‏ ي‏ا نوشتن همراه با خلق ز‏ ي‏با‏ ي ي‏ است. گاه‏ ي‏ درک خوشنو‏ ي‏س‏ ي‏ به عنوان ‏ ي‏ک هنر مشکل است. به نظر م‏ ي‏‌رسد برا‏ ي‏ درک و لذت بردن از تجربه بصر‏ ي‏ خوشنو‏ ي‏س‏ ي‏ با‏ ي‏د بدان‏ ي‏م خوشنو‏ ي‏س افزون بر نگارش ‏ ي‏ک متن، سع‏ ي‏ داشته اثر‏ ي‏ هنر‏ ي‏ با ارزش‌ها‏ ي‏ ‏ز‏ ي‏با‏ ي ي‏ شناخت‏ ي‏ خلق کند.‏[۱]‏ از ا‏ ي‏ن رو خوشنو‏ ي‏س‏ ي‏ با نگارش ساده‏ٔ‏ مطالب و حتا ‏طراح‏ ي‏ حروف‏ و ‏صفحه آرا‏ ي ي‏ متفاوت است. همچن‏ ي‏ن از آنجا‏ ي ي‏ که ا‏ ي‏ن هنر جنبه‌ها‏ ي ي‏ از سنت را در دل خود دارد با‏ ي‏د آن را تا حد‏ ي‏ از ‏نقاش‏ ي‏خط‏ که مبتن‏ ي‏ بر ارزش‌ها‏ ي‏ ‏گراف‏ ي‏ک‏ ي‏ مدرن و کارها‏ ي‏ ‏چاپ‏ ي‏ است متما‏ ي‏ز کرد.‏خوشنو‏ ي‏س‏ ي‏ تقر‏ ي‏با در تمام فرهنگ‌ها به چشم م‏ ي‏‌خورد اما در مشرق زم‏ ي‏ن و به‌و‏ ي‏ژه در ‏سرزم‏ ي‏ن‌ها‏ ي‏ اسلام‏ ي‏ و ‏ا‏ ي‏ران‏ در قله ‏هنرها‏ ي‏ بصر‏ ي‏ واقع است. خوشنو‏ ي‏س‏ ي‏ اسلام‏ ي‏ و ب‏ ي‏ش از آن خوشنو‏ ي‏س‏ ي‏ ا‏ ي‏ران‏ ي‏ تعادل‏ ي‏ است ح‏ ي‏رت‌انگ‏ ي‏ز م‏ ي‏ان تمام‏ ي‏ اجزا و عناصر تشک‏ ي‏ل دهنده‏ٔ‏ آن. تعادل م‏ ي‏ان مف‏ ي‏د و مورد مصرف بودن از ‏ ي‏ک سو و پو‏ ي‏ا‏ ي ي‏ و تغ‏ ي ي‏ر شکل ‏ ي‏ابندگ‏ ي‏ آن از سو‏ ي‏ د‏ ي‏گر؛ تعادل م‏ ي‏ان قالب و محتوا که با آراستگ‏ ي‏ و ملا‏ ي‏مت تام و تمام م‏ ي‏‌تواند شکل مناسب را برا‏ ي‏ معان‏ ي‏ مختلف فراهم آورد.‏اگر در نظر داشته باش‏ ي‏م که خوشنو‏ ي‏س‏ ي‏ اسلام‏ ي‏ و ا‏ ي‏ران‏ ي‏ براساس قالب‌ها و قواعد و نظام‌ها‏ ي‏ بس‏ ي‏ار مشخص‏ ي‏ شکل م‏ ي‏‌گ‏ ي‏رد و هر ‏ ي‏ک از حروف قلم‌ها‏ ي‏ مختلف از نظام شکل‏ ي‏ خاص، و تا حدود ز‏ ي‏اد‏ ي‏ غ‏ ي‏رقابل تغ‏ ي ي‏ر، برخوردارند. آنگاه درم‏ ي‏‌‏ ي‏اب‏ ي‏م که ا‏ ي‏جاد قلم‌ها‏ ي‏ تازه و ‏ ي‏ا ش‏ ي‏وه‌ها‏ ي‏ شخص‏ ي‏ خوشنو‏ ي‏سان بر مبنا‏ ي‏ چه ابداع و رعا‏ ي‏ت ح‏ ي‏رت‌انگ‏ ي‏ز‏ ي‏ پد
 

 • تحقیق در مورد بیماری های وراثتی

  تحقیق در مورد بیماری های وراثتی بیماری, بیماری های وراثتی, تحقیق, تحقیق در مورد بیماری های وراثتی, دانلود تحقیق در مورد بیماری های وراثتی, مورد, های, وراثتی رفتن به سایت اصلی تحقیق در مورد بیماری های وراثتی لینک دانلود و…

 • گیاهان دارویی 2

  (2)داروییدانلود گیاهان دارویی 2گیاهانگیاهان دارویی 2 رفتن به سایت اصلی گیاهان دارویی 2 لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتدسته بندی : پاورپوینتنوع فایل :  powerpoint (..ppt) ( قابل ويرايش و آماده پرينت )تعداد اسلاید : 131 اسلاید  قسمتی از متن powerpoint…

 • تحقیق در مورد انفاق

  تحقیق در مورد انفاق انفاق, تحقیق, تحقیق در مورد انفاق, دانلود تحقیق در مورد انفاق, مورد رفتن به سایت اصلی تحقیق در مورد انفاق لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتدسته بندی : ووردنوع فایل :  word (..doc) ( قابل ويرايش و…

 • مقاله رحمانيت خدا

  خدادانلود مقاله رحمانيت خدارحمانيترحمانيت خدامقالهمقاله رحمانيت خدا رفتن به سایت اصلی مقاله رحمانيت خدا لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتدسته بندی : ووردنوع فایل :  word (..doc) ( قابل ويرايش و آماده پرينت )تعداد صفحه : 7 صفحه  قسمتی از متن…

 • پاورپوینت در مورد سیاست های جمعیتی 1

  پاورپوینت در مورد سیاست های جمعیتی 1 1, پاورپوینت, پاورپوینت در مورد سیاست های جمعیتی 1, جمعیتی, دانلود پاورپوینت در مورد سیاست های جمعیتی 1, سیاست, سیاست های جمعیتی 1, مورد, های رفتن به سایت اصلی پاورپوینت در مورد سیاست…

 • پیشینه ومبانی نظری تحقیق اختلال نقص توجه بیش فعالی (ADHD)

  پیشینه ومبانی نظری تحقیق اختلال نقص توجه بیش فعالی (ADHD) ADHD, اختلال, بیش, پیشین, پیشینه, پیشینه ومبانی نظری تحقیق اختلال نقص توجه بیش فعالی (ADHD), تحقیق, توجه, دانلود پیشینه ومبانی نظری تحقیق اختلال بدشكلي بدن و فراشناخت, فعالی, نظری, نقص,…

 • اثر دارویی تخم کتان

  اثراثر دارویی تخم کتانتخمداروییدانلود اثر دارویی تخم کتانکتان رفتن به سایت اصلی اثر دارویی تخم کتان لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتدسته بندی : ووردنوع فایل :  word (..doc) ( قابل ويرايش و آماده پرينت )تعداد صفحه : 11 صفحه  قسمتی…

 • پاورپوینت در مورد اتوآنالايزر

  پاورپوینت در مورد اتوآنالايزر اتوآنالايزر, پاورپوینت, پاورپوینت در مورد اتوآنالايزر, دانلود پاورپوینت در مورد اتوآنالايزر, مورد رفتن به سایت اصلی پاورپوینت در مورد اتوآنالايزر لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتدسته بندی : پاورپوینتنوع فایل :  powerpoint (..ppt) ( قابل ويرايش و…

 • تحقیق در مورد مگس زيتون 21 ص

  تحقیق در مورد مگس زيتون 21 ص 21, تحقیق, تحقیق در مورد مگس زيتون 21 ص, دانلود تحقیق در مورد مگس زيتون 21 ص, زيتون, ص, مگس, مگس زيتون 21 ص, مورد رفتن به سایت اصلی تحقیق در مورد مگس…

 • پروژه آز میکرو بیوفیدبک 8 ص

  پروژه آز میکرو بیوفیدبک 8 ص 8, آز, بیوفیدبک, پروژه, پروژه آز میکرو بیوفیدبک 8 ص, دانلود پروژه آز میکرو بیوفیدبک 8 ص, ص, میکرو رفتن به سایت اصلی پروژه آز میکرو بیوفیدبک 8 ص لینک دانلود و خرید پایین…